Cracovia Danza na Międzynarodowej Konferencji Naukowej DNI MUZYKI DAWNEJ w Hochschule für Musik Nürnberg

25-29 stycznia 2018, Norymberga (Niemcy)

Balet Cracovia Danza weźmie udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dni Muzyki Dawnej, która odbędzie się na Uniwersytecie Muzycznym w Norymberdze. W ramach wydarzenia odbędzie się wykład dr hab. Szymona Paczkowskiego na temat polskich tańców w kulturze Europy. W muzyce i tańcu epoki baroku elementy polskie były nie tylko obecne, ale i bardzo istotne, o czym świadczy chociażby twórczość Jana Sebastiana Bacha czy Georga Philippa Telemanna, w których dorobku znajdziemy liczne polonezy. Akcent polski znajdzie się również w warsztatach tańców barokowych, które dla uczestników konferencji, głównie muzyków, poprowadzi Romana Agnel. Poznają oni nie tylko podstawowe techniki i kroki tańców dworskich, ale także nauczą się staropolskiego poloneza, którego na zakończenie konferencji zaprezentują wraz z tancerzami Cracovia Danza do muzyki wspomnianego Telemanna.

Georg Philipp Telemann w swoich suitach obrazował nie tylko kulturę Polaków, ale też innych narodów. Wiele jego utworów znalazło się w spektaklu Baletu Cracovia Danza Ballet de Nations, ukazującym w muzyczno-tanecznym kalejdoskopie XVIII-wieczną Europę. Balet zaprezentuje to przedstawienie z udziałem muzyków na zakończenie konferencji, w niedzielę 28 stycznia, a także dwukrotnie w poniedziałek 29 stycznia dla mieszkańców miasta.
Projekt dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.