ARDENTE SOLE

Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej

Fundacja na Rzecz Rozpowszechniania i Promocji Tańców Historycznych i Kultury Dworskiej Ardente Sole, założona w 1998 roku w Krakowie przez Romanę Agnel (choreografa, pedagoga, tancerkę), zajmuje się stwarzaniem warunków dla rozwoju baletu dworskiego, inicjując i wspierając organizowanie oraz promocję wydarzeń związanych z kulturą wieków dawnych.


Fundacja umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy polskimi i zagranicznymi artystami oraz popularyzuje wiedzę o sztuce i kulturze dworskiej. Istotne miejsce w działalności fundacji zajmuje promocja tradycji i kultury polskiej.


Realizując programy prezentujące dawne tańce polskie i europejskie od średniowiecza po XX wiek współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami działającymi w celu rozpowszechniania i promocji tańców i kultury dworskiej. Dzięki szerokiemu gronu partnerów oraz współpracowników fundacja od momentu powstania zorganizowała dziesiątki wydarzeń kulturalnych w kraju i zagranicą. Były to liczne spektakle, koncerty, wykłady, warsztaty, kursy i wystawy.


Największym wydarzeniem współorganizowanym przez Fundację „Ardente Sole” jest Festiwal Tańców Dworskich, który od 2000 roku regularnie odbywa się na przełomie lipca i sierpnia w Krakowie. Festiwal, którego pomysłodawcą i dyrektorem jest Romana Agnel, jest wydarzeniem unikatowym na skalę kraju i świata, gdyż jako jedyny skupia mistrzów tańca i liczne zespoły specjalizujące się w tańcach dworskich z całego świata.


Aktualnie działalność Fundacji ARDENTE SOLE skupia się na wspieraniu, współorganizacji oraz promocji wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczy Balet Cracovia Danza, zespołu, który powstał z Baletu Dworskiego Ardente Sole i w 2006 roku został powołany jako Miejska Instytucja Kultury w Krakowie.
ZBIGNIEW KONOPACKI-MACIUK – PREZES ZARZĄDU
ROMANA MACIUK-AGNEL – CZŁONEK ZARZĄDU
DOMINIKA KOSEK-TUROWSKA – CZŁONEK ZARZĄDU

NUMER KRS: 0000248771

Dane kontaktowe:
Al. Krasińskiego 20/9
30-101 Kraków
e-mail: ardentesole@ardentesole.art.pl
tel: +48 12 429 58 80