Filip Świeczkowski

tancerz Baletu Cracovia Danza

Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Janiny Jarzynówny-Sobczak w Gdańsku pod kierunkiem Ałły Karpuhiny, Marioli Krawiec, Sławomira Gidla i Kazimierza Wrzoska. Umiejętności z zakresu tańca współczesnego zdobywał pod okiem Anny Korneluk, Agafii Wieliczko i Andrzeja Morawca. Technik tańca charakterystycznego uczył się u Iwony Kierat-Łukasik, a tańca dawnego u Agnieszki Jędrzejczak-Bigus.