Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego

Jest szansa, żeby coś zmienić lub dodać od siebie.

Trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowegoTrwają konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego
Do 2 czerwca trwają konsultacje społeczne w sprawie projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. Jest szansa, żeby coś zmienić lub dodać od siebie. Zachęcamy do zgłaszania uwag i postulatów dotyczących projektu ustawy na adresy: prutkowska@kulturaisport.gov.pl oraz dik@kulturaisport.gov.pl

Celem Ustawy o  uprawnieniach  artysty  zawodowego jest  poprawienie sytuacji bytowej artystów w Polsce, m.in. przez ułatwienie im korzystania z ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

więcej informacji i projekt ustawy tutaj:

https://www.instytut-teatralny.pl/aktualnosci/trwaja-konsultacje-spoleczne-ustawy-o-uprawnieniach-artysty-zawodowego_2021-05-20/
Pasek dostępności