Drogi do wolności - historia Polski w obrazach

Jak w polonezowym korowodzie artyści prowadzą widzów przez epoki, wydarzenia historyczne i obyczajowe. Na scenie pojawiają się postaci bohaterów rzeczywistych i literackich, postaci artystów i zwykłych ludzi. Poprzez kolejne sceny-obrazy od XVIII wieku do współczesności odkrywane są nowe aspekty, elementy budujące polską tożsamość, bogate historie, zróżnicowane doświadczenia, emocje, przeżycia, symbole. Drogi do wolności - historia Polski w obrazach to widowisko taneczne, w którym prezentowane są jedyne i niepowtarzalne formy tańców polskich (szlacheckich, salonowych, ludowych), niosących przez wieki poza granice kraju kwintesencję polskości - dumę, godność, melancholię, ale i fantazję, kreatywność, żywiołowość.
REALIZATORZY
INSCENIZACJA: ROMANA AGNEL
CHOREOGRAFIA: ROMANA AGNEL, LESZEK REMBOWSKI,
DARIUSZ BROJEK

KOSTIUMY: MONIKA POLAK-LUŚCIŃSKA
PROJEKCJA MULTIMEDIALNA: KRZYSZTOF ANTKOWIAK

PREMIERA:
maj 2004, Aix-en-Provence, Francja