Janina Strzembosz – Życie dla tańca

Życie dla tańca – opracowanie dziedzictwa literackiego profesor Janiny Strzembosz
Stypendium Twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego przyznane Agnieszce Gorczycy na rok 2023

 

SPOTKANIA I WYWIADY

Agnieszka Gorczyca przedstawiła: Komunikat o stanie prowadzonych badań nad dziedzictwem literackim profesor Janiny Strzembosz „Życie dla tańca”

 

Spotkanie 30 sierpnia 2023 w siedzibie Baletu Dworskiego „Cracovia Danza” dla sympatyków pani profesor Janiny Strzembosz. Tematem było przedstawienie stanu badań nad dziełami literackim autorki, ich historią, stanem oryginałów, sprawdzaniem dostępności innych materiałów i fotografii.
30 sierpnia 2023

Wywiadu udzieliła absolwentka Kursu prowadzonego przez prof. Janinę Strzembosz pani Marta Marchewska, artystka działająca w Belgii.
…„Pomimo ponad 80-letniej różnicy wieku miedzy nami, łączyła nas szczególna więź. Czasem po szkole zachodziłam do Pani Profesor na ul.Św.Marka. Częstowała mnie herbatą i rozmawiałyśmy nie tylko o tańcu. Gdy wyjechałam z Polski, pisałyśmy często do siebie.”
.. Akwafortę zatytułowaną „List” wykonałam z początkiem 1992 roku z fragmentów korespondencji Pani Profesor.

Spotkania  z absolwentami kursów choreograficznych prowadzonych przez prof. Janinę Strzembosz w Krakowie, z ramienia Ministerstwa Kultury i Sztuki.  Spotkania wniosły nowe wiadomości dotyczące życia i działalności artystycznej oraz rękopisów Profesorki, którymi podzielili się uczestnicy Kursów Kwalifikacyjnych II III stopnia, odbywających się w „Pałacu pod Baranami” Rynek 27 i w sali im. Mariana Wieczystego Rynek 25, w Krakowie.
7 czerwca i 5 lipca 2023

 

Wywiadów udzielili choreografowie:  Jan Kolasa, Anna Krawiec, Barbara Marek, którzy również wspominali swoje pierwsze spotkanie z prof. Janiną Strzembosz.

 

Wywiadu udzieliła grecka choreograf Triada Armitidou absolwentka Kursu prowadzonego w Krakowie, przez prof. Janinę Strzembosz, która pracowała w ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΧΟΡΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ i ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ Α.ΚΑΦΑΝΤΑΡΗ, prowadziła zespoły flamenco ROSA FLAMENCA i ANATOLIA w Salonikach.

 

Wywiady z uczestniczkami warsztatów  tańców historycznych prowadzonych przez prof. Janinę Strzembosz z zespołu baletowego Aspirynki
17 maja 2023

 

Zespół baletowy „ASPIRYNKI” przy Radzie Zakładowej Krakowskiego Zarządu Aptek wspominał dnia 17.05,2023 naukę tańców historycznych prowadzonych przez prof. Janinę Strzembosz. Wywiady z uczestniczkami dotyczyły techniki i metodyki nauki tańców historycznych oraz „Moje pierwsze spotkanie z Profesorką”.

 

Wywiad z Anatolem Kocyłowskim
08 lutego 2023

Spotkanie z profesorem Anatolem Kocyłowskim dnia 8.02.2023, na którym spotkaniu przedstawiono Jego działalność artystyczną i współpracę z prof. Janiną Strzembosz przy realizacji filmów telewizyjnych „Tańce staropolskie” i „Z pamiętnika…”

 

 

“Materiały z badań nad dziedzictwem literackim prof. Janiny Strzembosz będę zamieszczać dzięki współpracy z dyrektor Romaną Agnel i zespołem Baletu Dworskiego Cracovia Danza”.

Agnieszka Gorczyca

 

Pasek dostępności