Klub Choreografa

Klub Choreografa im. Janiny Strzembosz w Krakowie

„Nawiązując do stworzonej koncepcji przez panią profesor Janinę Strzembosz wskrzeszamy w Krakowie Klub Choreografa jej imienia. Tak jak zakładała Pani Profesor planujemy, że będzie to cykl spotkań osób zajmujących się tworzeniem tańca, mających potrzebę wymiany, dyskusji, edukacji. Organizowane raz na dwa miesiące spotkania będą zawierać temat przewodni, a wybrana lub chętna osoba opracowuje temat przedstawiający problematykę do dyskusji, rozmowy. Do klubu mogą należeć osoby związane z tańcem, nie tylko jako twórcy choreografii czy tancerze, ale także osoby zajmujące się czynnie teorią i historią tańca. Myślą przewodnią klubu, którą zawsze wyznawała pani profesor jest otwartość a także dbałość o poziom i jakość”.

Romana Agnel, Agnieszka Gorczyca

 

Pierwsze spotkanie Klubu Choreografa, 21 lutego 2023, otworzyła Romana Agnel, dyrektor Baletu Cracovia Danza natomiast Agnieszka Gorczyca przedstawiła działalność Janiny Strzembosz w Krakowskim Domu Kultury (wcześniej Wojewódzki Dom Kultury Związków Zawodowych) oraz nakreśliła założenia Klubu Choreografa.

21 kwietnia 2023 roku, z okazji Dnia Tańca, odbyło się spotkanie Klubu Choreografa. Pani dyrektor Baletu Cracovia Danza, Romana Agnel, przybliżyła sylwetkę Jean-Georges Noverre’a i jego związki z Polską. Następnie III Kongres Tańca podsumował Krzysztof Hliniak – redaktor i komentator życia tanecznego, a wyniki badań nad literacką spuścizną prof. Janiny Strzembosz przedstawiła Agnieszka Gorczyca.
Na zakończenie spotkania wysłuchano wywiadu z Henrykiem Tomaszewskim – twórcą Wrocławskiego Teatru Pantomimy w którym artysta wyraża podziw wobec Janiny Strzembosz. Wywiad przeprowadziła pani Mariola Węgrzyn-Myćka dn. 3.czerwca1993 w Krakowie.

Pasek dostępności