Taneczna Villa Regia | Noc Muzeów | Warszawa | MHP

18 maja 2024, godz. 18.00, 19.30, 21.00, 22.00

Taneczna Villa Regia | Noc Muzeów | Warszawa | MHPTaneczna Villa Regia | Noc Muzeów | Warszawa | MHP
Taneczna Villa Regia to program przygotowany specjalnie na Noc Teatrów w Warszawie. W Muzeum Historycznym Polski zaprezentujemy ten program 4 razy. Pokazom będą towarzyszyć warsztaty kontredansa.

Program w wykonaniu tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza nawiązujący do form i stylów tańca praktykowanych w Polsce w I połowie XVII wieku. W prezentacji znajdują się tańce dworskie, kompozycje baletowe w stylu polskim, włoskim i francuskim. Program prezentuje narodziny stylu barokowego w tańcu i początki baletu francuskiego na dworze Wazów, które zawdzięczamy obecności i mecenatowi królowej Marii Ludwiki Gonzagi. Układy taneczne prezentowane przez zawodowych tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza, w strojach z epoki, wyróżniają się wysokim poziomem technicznym oraz wyjątkową dbałością o styl i charakter wykonywanych form tanecznych.

Zapraszamy do nauki tańców z epoki, niezwykle modnych wtedy kontredansów. Przygotowane do nauki formy kontredansów odtworzone są z traktatu Johna Playforda z 1651r. Tańczone na dworach całej ówczesnej Europy trafiły również do Polski, więc mamy nadzieję, że publiczność zebrana w muzeum będzie się dobrze bawić, jak dworzanie w czasach Villa Regia.

 
Występują Tancerze Baletu Cracovia Danza: Nikoleta Giankaki, Małgorzata Nabrzeska, Georgij Andrejczenko, Krzysztof Antkowiak, Dariusz Brojek
Pasek dostępności