Bal w Hôtel Lambert | Muzeum Czartoryskich | Kraków

16 czerwca 2024, godz. 21.00

Bal w Hôtel Lambert | Muzeum Czartoryskich | KrakówBal w Hôtel Lambert | Muzeum Czartoryskich | Kraków
Po raz kolejny Balet Cracovia Danza zaprezentuje widowisko baletowo-pantomimiczne w Muzeum Książąt Czrtoryskich - oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.

W zbiorach Gabinetu Rycin i Rysunków Muzeum Książąt Czartoryskich zachowała się niewielka akwarela autorstwa Teofila Kwiatkowskiego (1809-1891), artysty malarza związanego z emigracyjnym kręgiem Hôtel Lambert, przypominająca bale charytatywne organizowane przez Czartoryskich i koncerty, jakie Fryderyk Chopin dawał w ich paryskiej siedzibie, słynąc między innymi z improwizacji na temat Śpiewów historycznych poety - emigranta, Juliana Ursyna Niemcewicza. Dramatis personae patriotycznego spektaklu namalowanego przez Kwiatkowskiego to książęta Czartoryscy: Adam Jerzy, Iza i Jan Działyńscy, Władysław wraz z żoną Marią Amparo, Anna z Sapiehów, Maria z Grocholskich. Ich podobizny, przedmioty codziennego użytku, stroje i meble, zachowane do dzisiaj, można oglądać w Klasztorku  Muzeum Książąt Czartoryskich obok akwareli Kwiatkowskiego, będącej  inspiracją widowiska muzycznego pod takim  samym tytułem.

Bal w Hôtel Lambert - spektakl baletowo-pantomimiczny w wykonaniu tancerzy Baletu Dworskiego Cracovia Danza ilustruje bal na salonach paryskich w I połowie XIX w. i nawiązuje do akwareli Teofila Kwiatkowskiego Bal w Hôtel Lambert w Paryżu - Polonez Chopina.

Na zorganizowanym przez środowisko emigracji polskiej w Paryżu uroczystym balu goście bawią się do muzyki z pierwszej połowy XIX w. Tańczą modne wówczas walce, ekosezy, kontredans, gawoty. Wśród salonowych tańców europejskich nie brak polskich akcentów – szczególnie różnych form mazurków oraz cracovienne. Taneczne szaleństwo przerywa pojawienie się postaci – zjaw w strojach historycznych.

(źródło: strona MNK)
Bal w Hôtel Lambert
Premiera: 16.06.2023

Koncepcja merytoryczna spektaklu oraz komentarz: Katarzyna Płonka-Bałus, Kurator Muzeum Książąt Czartoryskich, MNK
Scenariusz i reżyseria: Romana Agnel
Choreogafia:   Romana Agnel, Leszek Rembowski
Kostiumy: Monika Polak-Luścińska, Elżbieta Wójtowicz-Gularowska
Występują Tancerze Baletu Dworskiego Cracovia Danza: Nikoleta Giankaki, Ewelina Keller, Małgorzata Nabrzeska, Anna Szczotka, Zuzanna Frank, Emilia Guguła, Oksana Balatsko, Zuzanna Ruta, Krzysztof Antkowiak, Georgij Andrejczenko, Maxim Berko, Michał Kępka, Sebastian Kubacki, Ivan Zaharow
Pasek dostępności