BALET CRACOVIA DANZA

INSTYTUCJA KULYUTY MIASTA KRAKOWA

BALET CRACOVIA DANZABALET CRACOVIA DANZA
Balet Dworski Cracovia Danza powstał w dniu 1 września 2006 roku jako Miejska Instytucja Kultury na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa (Uchwała NR CXIV/1185/06 z dnia 5 lipca 2006).

Dyrektorem Naczelnym i Artystycznym Baletu Dworskiego Cracovia Danza jest Romana Maciuk-Agnel – tancerka i choreograf, specjalizująca się w tańcach historycznych oraz charakterystycznych.

Balet kontynuuje działania Baletu Dworskiego „Ardente Sole” oraz działającej pod tą samą nazwą Fundacji, założonej w roku 1998 przez Romanę Agnel. Instytucja powstała z myślą o stworzeniu jak najlepszych warunków pracy dla tancerzy tworzących unikalny, jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców historycznych, mogący poszczycić się wieloma znaczącymi sukcesami artystycznymi i organizacyjnymi oraz osiągnięciami w zakresie popularyzacji kultury wysokiej i edukacji artystycznej.

Instytucja inicjuje, organizuje i wspiera różnorodne wydarzenia, mające na celu upowszechnienie dziedzictwa i kultury tańca. Działalność Baletu umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy artystami polskimi i zagranicznymi, zainteresowanymi tańcami historycznymi, a także popularyzację wiedzy o sztuce i kulturze dworskiej. Balet współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi i kulturalnymi działającymi w celu rozpowszechniania oraz promocji tańców historycznych i kultury dworskiej.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE BALETU:
1. Tworzenie i wystawianie widowisk – spektakli baletowych związanych z historią i tradycją Polski, a w szczególności Krakowa.
2. Przybliżanie publiczności krajowej i zagranicznej polskiej sztuki tańca, sięgając do repertuaru baletowego z czasów Średniowiecza, Renesansu i Baroku.
3. Rozwijanie współpracy i wymiany z cenionymi tancerzami i choreografami z Polski i z zagranicy.
4. Współpraca i wymiana z innymi zespołami tanecznymi poprzez umożliwianie im prezentacji oraz organizowanie spotkań
i warsztatów dla tancerzy, a także innych zainteresowanych osób.
5. Upowszechnianie wiedzy o tańcu poprzez organizowanie seminariów, spotkań, dyskusji, jak również wystaw związanych
ze sztuką tańca i dziejami kostiumu.
6. Wydawanie publikacji związanych z tańcem o charakterze informacyjnym i edukacyjnym.
7. Działalność edukacyjna:
a) prowadzenie stałych zajęć, tworzenie specjalnych programów i choreografii dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych;
b) szkolenie instruktorów zespołów tanecznych dziecięcych i młodzieżowych;
c) prowadzenie lekcji – audycji związanych z historią tańca i prezentacją kostiumów historycznych z różnych epok.
8. Prowadzenie badań nad historią tańca i baletu, odtwarzanie repertuaru baletów i tańców polskich z różnych epok.

Publiczność była oczarowana ujmującym pokazem tańców w wykonaniu Baletu Dworskiego Cracovia Danza z Polski
(MillenniumPost New Delhi, 13.04.2015)

Goście zachwyceni rozmachem, tańcami, strojami (…).
(Beata Suwara, Gość Niedzielny Tarnów 26.10.2015)

 
Balet Cracovia Danza, założony przez Romanę Agnel, tancerkę i choreografa, to jedyny w Polsce profesjonalny zespół tańców historycznych, specjalizujący się w tańcu barokowym.
Choreografie komponowane w różnych stylach i technikach, często odtwarzane z dawnych traktatów, kunsztowne kostiumy, a także doskonała muzyka – oto charakterystyka spektakli Baletu.
Aktualny repertuar zespołu liczy ponad 20 przedstawień o tematyce od średniowiecza po XX wiek. Zespół propaguje także polską tradycję tańca.
Balet bierze udział w wielu prestiżowych wydarzeniach kulturalnych w całej Polsce oraz za granicą.
Ponadto Cracovia Danza od 2000 roku organizuje w Krakowie Festiwal Tańców Dworskich, który przyciąga nad Wisłę mistrzów tańca z całego świata.
Ważnym elementem działalności zespołu jest także edukacja.
Pasek dostępności