Przekaż darowiznę

Istnieje możliwość wpłacania darowizn bezpośrednio na konto Baletu

KONTO: 56 1160 2202 0000 0000 7899 1455 (Bank Millenium)
Balet Dworski „Cracovia Danza”
Plac na Groblach 7
31-101 Kraków
SWIFT: BIGBPLPW
IBAN: 56
W tytule: DAROWIZNA


lub przekazywać je przez system PayPal klikając poniżej ikonę Donate

 

 
Pasek dostępności