Ballet des nations

Ballet des nations
Balet Narodów (Ballet des Nations) to spektakl taneczno-muzyczny nawiązujący do barokowej tradycji przedstawiania tańców różnych narodowości. Stworzony przez artystów z Polski, Czech i Słowacji specjalizujących się w muzyce dawnej i tańcu historycznym, przybliża repertuar muzyczny i taneczny Europy Środkowej połowy XVIII wieku. Jednocześnie jest to widowisko ukazujące inspiracje i fascynacje kompozytorów zachodnich tańcami i kulturą krajów Europy Środkowej. Żywiołowe tańce, oryginalne choreografie, bogate kostiumy zapładniają wyobraźnię kompozytorów europejskich tworzących oryginalne kompozycje oparte na połączeniu form czysto barokowych i tańców charakterystycznych różnych narodów. Dzięki połączeniu wielu form tanecznych i muzycznych spektakl prezentuje bogactwo i różnorodność tańców, jakie były popularne na dworze cesarskim za panowania Karola IV, na dworze elektora saskiego Fryderyka Augusta, a także w polskich środowiskach dworskich i szlacheckich. Założeniem twórców spektaklu było odtworzenie tańców charakterystycznych, takich jak „Hongroise” czy „Polonaise”, funkcjonujących w repertuarze muzycznym i tanecznym XVIII w., które łączyły elementy tańca ludowego z poszczególnych krajów (Węgier, Polski, Czech i Słowacji) z techniką tańca barokowego, tzw. „Belle Danse”, obowiązującą na wszystkich dworach ówczesnej Europy. Bogate i różnorodne kostiumy tancerzy odtworzone są na podstawie ikonografii z epoki oraz na podstawie projektów francuskiego scenografa Boguet’a, którego rysunki znajdują się w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Projekty Boguet’a, przedstawiające pary baletników polskich, węgierskich i hanackich, świadczą o głębokiej fascynacji artystów zachodnich kulturą Europy Centralnej w dziedzinie kostiumografii i plastyki.
REALIZATORZY
CHOREOGRAFIA: ROMANA AGNEL, LESZEK REMBOWSKI
KIEROWNICTWO MUZYCZNE: MILOŠ VALENT
KIEROWNICTWO ARTYSTYCZNE: JANA SEMERÁDOVÁ
KOSTIUMY: MONIKA POLAK-LUŚCIŃSKA

PREMIERA:
sierpień 2005, Kraków
W ramach VI Festiwalu Tańców Dworskich "Cracovia Danza"
Pasek dostępności