Repertuar karnawałowy

Repertuar karnawałowy
W repertuarze Zespołu znajduje się również program, który uświetnić może karnawałowy bal czy imprezę. Balet może zaprezentować duży spektakl, trwający ponad godzinę i angażujący cały Zespół (10-12 osób), ale także niewielką formę, np. 10-minutową, podczas której tańczy 1 para.   Karnawał Polski - spektakl – panorama tańców i obyczajów w Polsce,składający się z trzech obrazów: Karnawału na Wawelu - prezentującego tańce balowe i maskowe, wykonywane przez dworzan w czasie karnawału na Wawelu, Karnawału Staropolskiego - przedstawiającego najbardziej znane i popularne polskie tańce z repertuaru balowego okresu XVII i XVIII wieku oraz obrazu zatytułowanego Fin de Siecle - przenoszącego widzów na krakowski bal karnawałowy z przełomu XIX i XX wieku.   Barwnym programem jest również taneczno - pantomimiczna prezentacja Karnawału Weneckiego, podczas której artyści zabierają widzów w podróż do słonecznej Italii z XVII i XVIII wieku, a na scenie pojawią się m.in. Arlekin i Colombina – postaci z commedii dell’arte oraz różne typy – charaktery znane z włoskiego karnawału.
REALIZATORZY
Pasek dostępności